Co je taneční pohybová terapie

Taneční terapie je forma psychoterapie, která vychází z integrace tělesné a psychické části jedince. Naše psychické stavy a procesy se odráží v těle a pohybech, naše pohyby a postoje mají vliv na naše prožívání a pocity.

Tělo má svou paměť a dokáže s okolím i s námi samými komunikovat skrze naše pohybové reakce, či dokonce bolest a nemoc. Snahou je, aby obě části - psychická i fyzická byli v jednotě.

Taneční terapie využívá jak slova, tak pohyb k vyjadřování, sdílení a terapeutickým intervencím.

 

OS pro rozvoj expresivních terapií

vzniklo, aby pomohlo těmto metodám terapie se v ČR rozvíjet na profesionální a kvalitní úrovni. Organizováním konferencí, vzdělávacích programů, podporou v praxi, kontaktem se zahraničím a aktivním zapojením do tvorby legislativního ukotvení.

 

Co je expresivní terapie

Expresivní terapie je psychoterapie, která využívá pro vyjádření (expresi), kontakt, intervenci i jiné formy než verbální. Kromě slova nám ve vztahu a terapeutickém procesu napomáhá pohyb, metafora obrazu, tance, dramatické scénky, hudby, zvuku, básně a podobně.
Někdy se mluví o neverbální terapii, kreativní terapii.

 

Máme nový facebook: Spolek expresivnich terapii,

kde průběžně informujeme o zajímavých událostech, nabízíme videa, zdroje, články a další

O mě

Jsem taneční terapeutkou akreditovanou pod Americkou asociací taneční terapie BC DMT pro supervizi, klientskou praxi a výuku. Jsem instruktorkou, lektorkou zážitkové pedagogiky a velkým milovníkem práce v týmech a skupinách.

Jsem taky tanečnicí, zpěvačkou (Loco Moskyto), bývalou podnikatelkou a informační inženýrkou, matkou tří dcer, cestovatelkou, divačkou, obdivovatekou cirkusu, krásy pohybu, malebnosti a síly krajiny a aktivit v ní. Baví mě propojování různých oborů a hledání rovnováhy a obohacení...

více 

Workshopy a akce

více