OS pro rozvoj expresivních terapií

Co je expresivní terapie

Expresivní terapie je psychoterapie, která využívá pro vyjádření (expresi), kontakt a intervenci i jiné formy než verbální. Kromě slova nám ve vztahu a terapeutickém procesu napomáhá pohyb, metafora obrazu, tance, dramatické scénky, hudby, zvuku, básně a podobně. Někdy se mluví o neverbální terapii, kreativní terapii.

OS pro rozvoj expresivních terapií vzniklo v roce 2005, aby pomohlo těmto metodám terapie se v ČR rozvíjet na profesionální a kvalitní úrovni. Organizováním konferencí, vzdělávacích programů, podporou v praxi, kontaktem se zahraničím a aktivním zapojením do tvorby legislativního ukotvení.

 

Významné aktivity:

2006-2008 tříletý výcvik dramaterapie lektorovaný Sue Jennings, Fay Perdengast, Salvem Pitruzellou, Angelou Fenwick (MT), Beate Albrich (AT) Jana Špinarová Dusbábková (TPT), akreditace ČAA

2006-2008 organizace supervizních setkání

2011-2012 organizace seriálu workshopů TPT, příprava výcviku TPT (odkaz vycvik)

2006-2009 organizace jednorázových krátkých workshopů

2010 zapojení do přípravy 1. Mezinárodní konference Expresivních terapií v Praze (Open Spaces) – (www.arttherapies.cz).

2010-2016 organizace workshopů expresivních terapii a supervizních setkání

2013 zapojení do přípravy 2. Mezinárodní konference Expresivních terapií v Praze (Open Spaces) – (www.arttherapies.cz).

2014-2017 organizace čtyřletého výcviku taneční pohybové terapie