O mně

Jsem taneční terapeutkou akreditovanou pod Americkou asociací taneční terapie i (www.adta.org) BC DMT i TANTER pro supervizi, terapeutickou praxi a výuku. Jsem instruktorkou, lektorkou zážitkové pedagogiky a velkým milovníkem práce v týmech a skupinách. (www.psl.cz). Psychoterapeutkou (Pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik Intergrativní psychoterapie pod INSTEP), supervizorkou (Výcvik ČIS)
Jsem taky tanečnicí, zpěvačkou (Loco Moskyto), bývalou podnikatelkou a informační inženýrkou, matkou tří dcer, cestovatelkou, divačkou, obdivovatelkou krásy pohybu, lidských duší, malebnosti a síly krajiny a aktivit v ní. Baví mě propojování různých oborů, hledání rovnováhy a obohacení

Vystudovala jsem obor taneční a pohybová terapie na Lesley University v Cambridge, USA. Absolvovala výcviky dramaterapie a psychodrama, výcvik Gestalt terapie zaměřeného na práci se skupinou – Instep, supervizní výcvik (ČIS). Na FVTS UK jsem získala magisterský titul v oboru Taneční a umělecká výchova pro postižené a na VŠE titul inženýrka ekonomie v oboru informační a znalostní inženýrství a psychologie v managementu