Odkazy

www.tanter.cz - Asociace taneční a pohybové terapie ČR

www.adta.rog - Americká asociace taneční a pohybové terapie

www.muzikoterapie.cz -  stránky nejen o muzikoterapii

www.musictherapy.cz - Muzikoterapeutická asociace ČR

www.adcr.cz - Asociace dramaterapeutů ČR

www.eadmt.com - Evropská asociace taneční pohybové terapie