Má práce

Terapeutická práce

Již více než 15 let pracuji s duševně nemocnými (Fokus Praha, Bay Cove Boston), v současné době v Komunitním centru Fokus Břevnov, dále pracuji v Psychosomatickém centru a v projektu Patron pro děti z dětských domovů.  Několik let jsem formou neverbálních terapií pracovala i se seniory (stále vedu jednu skupinu), dětmi v dětských domovech, mentálně postiženými a dětmi v obtížných sociálních podmínkách.

 

Supervize

Nabízím individuální supervize vedené verbálně, tak i formou taneční pohybové terapie. Jsem absolventem výcviku supervize pod ČIS. Po dohodě vedu skupinové supervize. 

Lektorování

Nabízím víkendové až desetidenní workshopy taneční terapie jako úvod do oboru či zaměřené na práci s jednotlivými skupinami (psychiatričtí klienti, senioři, sebezkušenostní taneční terapie...).

2006-2010 jsem vedla třísemestrální sebezkušenostní obor Terapeutický tanec a pohyb v rámci celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Základy taneční pohybové terapie jsem vyučovala ve výcviku dramaterapie, na FTVS UK a na MU v Brně, Univerzitě Palackého a menších vzdělávacích institucích (Pragoversa, DikonieCCE, Creatis, a další). Jako vyučující lektor jsem zapojena v projektu Expresivní terapie v institucionální výchově na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Od roku 2013 vedu s kolegyní Andreou Malou výcvik taneční pohybové terapie, v roce 2017 otevíráme 2. běh.

Jako lektor České Cesty jsem se věnovala manažerským kurzů, zážitkovým kurzům pro komerční prostředí. Zajímám se o práci s tělem v seberozvojových kurzech a kurzech pro klienty z komerční oblasti.

Jako lektor zážitkové pedagogiky jsem se podílela na více než deseti autorských kurzech PŠL, vzdělávacích projektech zaměřených na práci se skupinou, seberozvoj a vedení volnočasových aktivit (Psychoseminář, Review, Práce se skupinou).

 

Organizace a propagace oboru

Obor neverbálních terapií je u nás stále v začátcích, proto se snažím o něm povědět i dále profesionálům, zájemcům, laikům i těm, kterým může pomoci či přinést radost.

Jsem předsedkyní OS pro rozvoj expresivních terapií, pod kterým jsem organizovala několik workshopů se zajímavými zahraničními lektory, tříletý výcvik dramaterapie akreditovaný ČAA, skupinová supervizní setkávání, výcviky taneční terapie a Mezinárodní konference.

Jsem čestnou členkou Asociace dramaterapeutů ČR

V letech 2010, 2013, 2016 a 2019 jsme byla zástupcem za taneční terapii v přípravném výboru Mezinárodní konference expresivních terapií v Praze (www.arttherapies.cz).

V letech 2007-2009 jsem se aktivně zapojila jako reprezentat ČR v síti Evropských asociací taneční terapie na tvorbě Evropské asociace taneční terapie, která byla úspěšně založena v roce 2010 (EADMT)

Několik let jsem se věnovala projektovému vedení (zajištění a organizace projektů v Komunitní centru Pexeso, KC Fokus Praha)

Publikuji

Vybíral, ZbyněkRoubal, Jan (eds.): Současná psychoterapie, Portál 2010, ISBN: 978-80-7367-682-7, Taneční pohybová terapie s.519-526

Ondřej Pěč, Václava Probstová (eds.): Psychózy- Psychoterapie, rehabilitace a komunitní péče, 2009, Triton, ISBN 978-80-7387-253-3, Taneční pohybová terapie s. 186-190

Taneční pohybová terapie v praxi pod UPOL Olomouc (kapitoly Taneční terapie s dlouhodobými psychiatrickými klienty a Taneční terapie v institucionální výchově a Taneční terapie se seniory)

Taneční pohybová terapie v institucionální výchově, 2012, Univerzita Palackého Olomouc

Taneční terapie a Geštalt terapie, 2015, Univerzita Palackého Olomouc 

Přednáším na konferencích

Pracovní dny v Lélařském domě pod ČPS (2018)

Mezinárodní konference expresivních terapií UP Olomouc (2012, 2014, 2015)

Moving Self, 2015, Praha

III. medzinárodná konferencia - Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby (Bratislava září 2011)

V. ročníku konference SENIOR LIVING (2010 Pardubice)

PCA Sympozium (Žďár nad Sázavou 2009)

Psychoterapeutické konference (Klatovy 2008)

Psychiatrická konference Jáchymov VII(Jáchymov 2005)

Mezinárodní konference pro psychosociální rehabilitaci (Praha 2004)